Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian z chemii na rozpoczęcie nauki w 1 klasie liceum i technikum. Zasady oceniania

Diagnostyka: Diagnozy na rozpoczęcie

Autor:

Gabriela Osiecka

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

1

Cykl:

Chemia. Zakres podstawowy, Chemia. Zakres rozszerzony

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera kartotekę testu, klucz odpowiedzi do zadań, których rozwiązanie uczeń koduje w karcie odpowiedzi oraz schemat punktowania pozostałych zadań.

Formularz do wprowadzania wyników diagnozy i generowania raportów oraz inne diagnozy WSiP znajdziesz w serwisie Diagnoza z plusem na: https://diagnozy.wsip.pl/

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Reakcje w roztworach” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Estry i tłuszcze”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Procesy utleniania i redukcji” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna” –…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Chemia. Zakres podstawowy. Klasa 1 (Vulcan)

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Halogenopochodne węglowodorów” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Chemia. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. Klasa 3

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Chemia. Zakres Rozszerzony. Liceum i technikum. Klasa 1

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 42. Alkohole monohydroksylowe

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe