Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian po dziale 6

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Przyroda

Klasa:

4

Cykl:

Przyroda

Część:

Wszystkie

Sprawdzian w wersjach A i B, a także w wersji C – przeznaczonej dla uczniów zdolnych – oraz w wersji D – przeznaczonej dla uczniów o obniżonym poziomie wymagań. Wszystkie wersje są zaopatrzone w metryczki z odpowiedziami i punktacją. Zawiera materiał służący do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia. Obejmuje następujące zagadnienia: rodzaje krajobrazu, zmiany krajobrazu, ochrona przyrody.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 17 nr 2

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeZajęcia warsztatowe

   Zajęcia warsztatowe 2. Karta pracy

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 3. Doświadczenia przyrodnicze

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 39. Las jako środowisko życia organizmów

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 10. Korzystanie z planów i map

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Właściwości ciał

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 41. Sposoby odżywiania się organizmów

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 15. Podsumowanie działu: Orientacja w terenie i pogoda

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 48. Podsumowanie działu: Środowisko przyrodnicze…

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8