Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian po dziale 5

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Przyroda

Klasa:

4

Cykl:

Przyroda

Część:

Wszystkie

Sprawdzian w wersjach A i B, a także w wersji C – przeznaczonej dla uczniów zdolnych – oraz w wersji D – przeznaczonej dla uczniów o obniżonym poziomie wymagań. Wszystkie wersje są zaopatrzone w metryczki z odpowiedziami i punktacją. Zawiera materiał służący do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia. Obejmuje następujące zagadnienia: składniki przyrody, rodzaje skał, las, łąka, wody.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowe zasady oceniania. Przyroda. Klasa 4

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 46. Warunki życia w wodzie

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Ssaki chronione w Polsce

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 5. Zmiany położenia Słońca na niebie w ciągu doby

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 28. Niebezpieczne substancje

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 22. Układ rozrodczy

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 42. Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 3 nr 1

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowe zasady oceniania. Przyroda. Klasa 4

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8