Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian. G. Herling-Grudziński „Inny świat”

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Katarzyna Olejnik

Segment:

Szkoły ponadgimnazjalne

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Nowe Lustra świata

Część:

5

Sprawdzian zawiera materiał służący do weryfikacji stopnia opanowania materiału przez ucznia. Obejmuje zagadnienia związane z powieścią Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a więc wpływem warunków życia obozowego na kondycję psychiczną i moralną jego więźniów.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 33. „[…] Ja nie piszę tego, co ‚oni’…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 18. Film zaprasza do myślenia. Analiza „Siedmiu kobiet w…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 13. Wiara w lustrze rozpaczy. Analiza Trenu X w…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 28. Biografia Juliusza Słowackiego – historia…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 50. „Poetyka” gatunków internetowych

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy nr 23 do lekcji 23. Poezja Z. Herberta a współczesny klasycyzm…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 3. „Sokół” Giovanniego Boccaccia jako przykład…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 39. Kim są bohaterowie liryczni wierszy Cypriana Kamila…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 29. Motyw tułaczki i wędrówca w romantycznej poezji i…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne