Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian 6. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Marek Zieliński

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

7

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Sprawdzian 6. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą 5. Rzeczpospolita w XVII wieku – wojny ze Szwecją i…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 2. Konsekwencje wielkich odkryć geograficznych

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej (dział I). Europa i świat w XVI wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Dział VII. Polska dzielnicowa i…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPlan wynikowy

   Plan wynikowy. Historia. Klasa 4

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej po dziale III

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji 9. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji 17. Powstanie kozackie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 34. Napoleon a sprawa niepodległości Polski

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8