Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian 5. Polska w XVIII wieku

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

6

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 16. Upadek powstania i represje rosyjskie wobec…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 15. Powstanie styczniowe

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Ćwiczenia z mapą 7. Afryka w drugiej połowie XX wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Ćwiczenia z mapą 3. Polacy w czasie II wojny światowej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 30. Zakończenie I wojny światowej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 23. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 32. Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji 31. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiały do lekcji 12. Imperium Rzymskie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8