Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian 5. Polska w XVIII wieku

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

6

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 5. Reformacja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 16. Początki panowania Wazów i wojny z Rosją

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji 6. Reforma katolicka

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 8. Kształtowanie się demokracji szlacheckiej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 7. Wiosna Ludów w Europie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji powtórzeniowej do działu III

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 18. Powstańcy styczniowi i podziemne państwo

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą. Kongres wiedeński

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji 30. Zakończenie I wojny światowej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8