Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian 4. Zjawiska hydrostatyczne. Fizyka. Zakres rozszerzony. Klasa 1

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Adobe InDesign CS6 (Windows)

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Fizyka

Klasa:

1

Cykl:

Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Sprawdzian 4 składa się z dwóch zestawów zadań, dla grup A i B, oraz tabel odpowiedzi. Zawiera zadania zamknięte i otwarte. Ostatnie zadanie zaproponowano w dwóch wersjach: nr 10 o typowym stopniu trudności, nr 10* o podwyższonym stopniu trudności – do wyboru ucznia.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Fizyka. Zakres rozszerzony. Klasa 2

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Ramowy rozkład materiału nauczania. Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Ramowy rozkład materiału nauczania. Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu Siła jako przyczyna zmian ruchu. Fizyka.…

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Szczegółowy rozkład materiału nauczania. Fizyka. Zakres rozszerzony.…

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPlan wynikowy

   Plan wynikowy. Fizyka. Zakres rozszerzony. Klasa 2. Nowa edycja

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaProgram nauczania

   Program nauczania. Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu Opis ruchu postępowego. Fizyka. Zakres…

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPlan wynikowy

   Plan wynikowy. Fizyka. Zakres rozszerzony. Klasa 1. Nowa edycja

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe