Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Piotr Stankiewicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Geografia

Klasa:

5

Cykl:

Geografia

Część:

Wszystkie

Sprawdzian zawiera materiał służący do weryfikacji stopnia opanowania materiału przez ucznia. Obejmuje zagadnienia z działu 3. Krajobrazy świata. Plik zawiera odpowiedzi do wersji A i B sprawdzianu.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy. Lekcja 1. Położenie Polski

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceMapy

   Plansza edukacyjna. Płytowa budowa litosfery

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 6. Indie

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Geografia. Klasa 8 (Vulcan)

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 14. Głód i niedożywienie

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 24. Podsumowanie działu

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 16. Ludzie w Europie

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy. Lekcja 11. Stan środowiska

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceMapy

   Plansza edukacyjna. Rzeźbotwórcza dzialalność lodowców górskich

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8