Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian 3. W Polsce Piastów i Jagiellonów

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Małgorzata Lis, Elżbieta Mochocka, zespół WSiP

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

4

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 29. Reformy stanisławowskie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 11. Zjednoczenie Niemiec

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 18. Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 21. Narodziny kultury masowej. Przemiany obyczajowe

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 41. Społeczeństwo polskie w latach 1918-1939

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Ćwiczenia z mapą 7. Afryka w drugiej połowie XX wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaOpinie o programie

   Opinia o programie nauczania. Historia. Klasy 4-8

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 23. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 3. Starożytny Egipt (część II)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8