Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian 3. W Polsce Piastów i Jagiellonów

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Małgorzata Lis, Elżbieta Mochocka, zespół WSiP

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

4

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 14. Monarchia absolutna we Francji

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 13. Kolonializm europejski w XIX wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 1. Wojna obronna Polski

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji 7. Polska pod rządami ostatnich Jagiellonów

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiały do lekcji 15. Bizancjum

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą. Powstanie listopadowe

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 12. Imperium Rzymskie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Historia. Klasa 8

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 18. Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8