Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja D

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Piotr Stankiewicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Geografia

Klasa:

7

Cykl:

Geografia

Część:

Wszystkie

Sprawdzian zawiera materiał służący do weryfikacji stopnia opanowania materiału przez ucznia. Obejmuje zagadnienia z działu Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja dla uczniów zdolnych

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Geografia. Klasa 5

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy. Lekcja 22. Polskie miasta

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy. Lekcja 10. Podsumowanie działu

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 15. Klimaty Europy

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy. Lekcja 7. Sieć rzeczna Polski

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 13. Wybrzeże Słowińskie

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy. Lekcja 28. Podsumowanie działu

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Geografia. Klasa 5

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 8. Podsumowanie działu

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8