Codziennie ciekawsze lekcje!

Sprawdzian 1. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

5

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • MultimediaNagrania

   Słuchowisko. Szukamy Lwowa

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 31. Rozbicie dzielnicowe

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaOpinie o programie

   Opinia o programie nauczania. Historia. Klasy 4-8

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPlan wynikowy

   Plan wynikowy. Historia. Klasa 6

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą. Zjednoczenie Włoch

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej po dziale VI

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 12. Rzeczpospolita wielu narodów i religii

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Formularz dla nauczyciela do analizowania wyników sprawdzianu (diagnozy…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 16. Początki panowania Wazów i wojny z Rosją

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8