Codziennie ciekawsze lekcje!

Słuchowisko. Warszawa stolicą Polski

Multimedia: Nagrania

Autor:

tekst Wojciech Kalwat i Małgorzata Lis, wyk. Monika Krzywkowska, Dorota Landowska, Adam Bauman, Andrzej Ferenc, Krzysztof Tyniec, Wiktor Zborowski, opr. muz. Janusz Okoń

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

4

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 5. Polska w XVIII wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 19. Nowa mapa świata – dekolonizacja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 4. Humanizm w Europie i przewrót kopernikański

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 9. W teatrze i na igrzyskach

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 5. Polska Rzeczpospolita Ludowa

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 37. Przemiany gospodarczo-społeczne po 1989 r.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 6. Polska pierwszych Piastów

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji powtórzeniowej. Dział III. W Polsce Piastów i…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 11. Zjednoczenie Niemiec

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8