Codziennie ciekawsze lekcje!

Słuchowisko. Wakacje u dziadków

Multimedia: Nagrania

Autor:

tekst Wojciech Kalwat i Małgorzata Lis, wyk. Monika Krzywkowska, Dorota Landowska, Adam Bauman, Andrzej Ferenc, Krzysztof Tyniec, Wiktor Zborowski, opr. muz. Janusz Okoń

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

4

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 8. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 4. Humanizm w Europie i przewrót kopernikański

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 23. Prusy, Austria, Rosja – absolutyzm oświecony

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 33. Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 23. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Historia. Klasa 7

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 4. Początki średniowiecza

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 9. Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 14. Królestwo polskie przed powstaniem styczniowym

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8