Codziennie ciekawsze lekcje!

Słuchowisko. Legendarne początki

Multimedia: Nagrania

Autor:

tekst Wojciech Klawat i Małgorzata Lis, wyk. Adam Bauman, Andrzej Ferenc, Krzysztof Tyniec, Wojciech Malajkat, muz. Renata Baszun, realizacja dźwięku i efekty Janusz Okoń

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

4

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 2.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 10. Rzeczpospolita monarchią elekcyjną

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 20. Wojny Rzeczypospolitej z Turcją

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji dodatkowej. *Epoka stanisławowska

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. Europa i świat w XVI wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 22. Daleki Wschód – Chiny i Japonia

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą 6. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 9. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 39. Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8