Codziennie ciekawsze lekcje!

Schemat punktowania i odpowiedzi do sprawdzianu (diagnozy przedmiotowej) na rozpoczęcie nauki w klasie 7.

Diagnostyka: Diagnozy na rozpoczęcie

Autor:

praca zbiorowa

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

7

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Schemat punktowania i odpowiedzi do sprawdzianu (diagnozy przedmiotowej) na rozpoczęcie nauki w klasie 7.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 6. Polska pierwszych Piastów (wersja do edycji)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 27. Panowanie Bolesława Chrobrego

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji powtórzeniowej (dział I)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 1.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 26. Konflikt państwa z Kościołem

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. Europa i świat w XVI wieku (wersja do edycji)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 16. Insurekcja kościuszkowska

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 25. Powstanie trójprzymierza i trójporozumienia

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej po dziale IV

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8