Codziennie ciekawsze lekcje!

Schemat punktowania i odpowiedzi do sprawdzianu (diagnozy przedmiotowej) na rozpoczęcie nauki w klasie 4.

Diagnostyka: Diagnozy na rozpoczęcie

Autor:

praca zbiorowa

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

4

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Schemat punktowania i odpowiedzi do sprawdzianu (diagnozy przedmiotowej) na rozpoczęcie nauki w klasie 4.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 42. Przemiany gospodarcze w Polsce

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 5. Polska w XVIII wieku (wersja do edycji)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji powtórzeniowej (dział I)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej po dziale V

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiały do lekcji 15. Bizancjum

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 39. Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 7. Polska i Litwa pod rządami ostatnich Jagiellonów

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji powtórzeniowej. Dział I. Zapoznaj się z historią

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 17. Walka o polskość w zaborze rosyjskim

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8