Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 6. Temat lekcji: Мебель

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Zespół redakcyjny

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

2

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Wszystkie scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji. Każdy scenariusz jest zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • PomoceGry

   Gra – pytania i odpowiedzi. Rozdział 5: Услуги. 5.1:…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Sport. Nagranie nr 1

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – dialog w aptece. Rozdział 5: Человек. 5.2…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Człowiek. Nagranie nr 2

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Podróżowanie i turystyka. Nagranie nr 1

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – łączenie początu i końca zdania. Rozdział 3: Город. 3.2…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – Alias. Rozdział 5: Услуги. 5.3 Объявления

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Kultura. Nagranie nr 2

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – Koło Fortuny. Rozdział 1: Люди и вещи. 1.1 Личные…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe