Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 52. Krajobraz okolicy dawniej i dziś

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Przyroda

Klasa:

4

Cykl:

Przyroda

Część:

Wszystkie

Scenariusz lekcji Krajobraz okolicy dawniej i dziś przedstawia cele lekcji, metody pracy, zestaw środków dydaktycznych, propozycje pracy domowej oraz propozycje do poszczególnych części lekcji, a także odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń. Obejmuje omówienie krajobrazu miasta oraz wsi dawniej i dziś oraz charakterystykę obiektów zabytkowych, a także wyjaśnienie pochodzenia nazw miejscowości.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian po dziale 2

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Ptaki chronione w Polsce

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Widnokrąg i pozorna wędrówka Słońca

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowe zasady oceniania. Przyroda. Klasa 4

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Szkielet człowieka

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Sprawdzian z przyrody na rozpoczęcie nauki w 4 klasie szkoły podstawowej…

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowe zasady oceniania. Przyroda. Klasa 4

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Sprawdzian z przyrody na rozpoczęcie nauki w 4 klasie szkoły podstawowej…

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Ssaki chronione w Polsce

   Przyroda

   Szkoła podstawowa klasy 4-8