Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 4. Sposoby interpretacji świata w dziele sztuki – podobieństwo, wyraz, uproszczenie.

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Beata Mikulik

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Plastyka

Klasa:

7

Cykl:

Plastyka

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DiagnostykaDiagnozy na zakończenie

   Sprawdzian na koniec klasy 7. Plastyka. Klasa 7

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 8. Media w sztuce, sztuka w mediach. Teatr. Plastyka. Klasa 7

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DiagnostykaDiagnozy na zakończenie

   Sprawdzian na koniec klasy 7. Plastyka. Klasa 7

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 5. O rzeźbie

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 5. Nowe wymiary malarstwa. Plastyka. Klasa 7

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 5. O rzeźbie

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaOpinie o programie

   Opinia o programie nauczania. Plastyka. Klasy 4-7

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału z planem wynikowym. Plastyka. Klasa 7

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 8. O sztuce mojego regionu. Plastyka. Klasa 4

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8