Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 37. Podsumowanie działu

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Piotr Stankiewicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Geografia

Klasa:

7

Cykl:

Geografia

Część:

Wszystkie

Scenariusz przedstawia cele lekcji, metody kształcenia i formy pracy, pracę domową, a przede wszystkim przykładową realizację lekcji podsumowującej dział w celu utrwalenia znaczenia najważniejszych pojęć z zakresu geografii gospodarczej Polski.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 4. Australia i Oceania. Obszary okołobiegunowe. Odpowiedzi i…

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 2. Geografia Europy. Tematy 11–16. Wersja A

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 2. Mieszkańcy Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 5. Własny region i „mała ojczyzna”. Wersja D

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. Mapa. Wersja C

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 3. Sąsiedzi Polski. Wersja D

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Geografia. Klasa 5

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 2. Geografia Europy. Tematy 11–16. Wersja D

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 3. Krajobrazy Polski. Lekcje 13–17. Wersja C

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8