Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 27. Krajobraz wysokogórski Himalajów

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Piotr Stankiewicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Geografia

Klasa:

5

Cykl:

Geografia

Część:

Wszystkie

Scenariusz przedstawia cele lekcji, metody kształcenia i formy pracy, pracę domową, a przede wszystkim przykładową realizację tematu o krajobrazie wysokogórskim Himalajów.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja A

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Polski.…

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 2. Afryka. Wersja D

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Polski.…

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaOpinie o programie

   Opinia merytoryczno-dydaktyczna o programie nauczania geografii w szkole…

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 2. Geografia Europy. Tematy 11–16. Wersja D

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. Azja. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 2. Mieszkańcy Polski. Wersja B

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. Kształt i ruchy Ziemi. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

   Geografia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8