Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 21. Temat lekcji: Фестиваль

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Zespół redakcyjny

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

3

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Wszystkie scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji. Każdy scenariusz jest zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • PomoceGry

   Gra – żywność. Rozdział 4: Еда, напитки. 4.2…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Kultura. Nagranie nr 2

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – litery drukowane a pisane. Rozdział 1: Это я. 1.3 Что…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 1. Как раз 3. Каждый день

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 5. Как раз 2. Услуги. Интернет-магазин

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – nazwy naczyń i sztućców. Rozdział 6: Поздравляю! 6.2…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 2: Дом

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 6: Природа

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 4: Еда, напитки

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe