Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 21. Szkolny happening, akcja plastyczna lub performance o treściach ekologicznych. „Życie w krajobrazie z odpadów – miasto, rośliny, zwierzęta”

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Beata Mikulik

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Plastyka

Klasa:

7

Cykl:

Plastyka

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 8. Media w sztuce, sztuka w mediach. Teatr. Plastyka. Klasa 7

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Plastyka. Klasa 4 (Vulcan)

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 6. O znaku plastycznym. Plastyka. Klasa 4

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 11. Sztuka i rynek. Plastyka. Klasa 7

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 3. O barwie i o malowaniu. Plastyka. Klasa 4

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 5. O plamach barwnych w malarstwie. Plastyka. Klasa 4

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaOpinie o programie

   Opinia o programie nauczania. Plastyka. Klasy 4-7

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 4. O kompozycji w malarstwie. Plastyka. Klasa 4

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian nr 4. Rzeźba – od interpretacji do kreacji. Plastyka. Klasa…

   Plastyka

   Szkoła podstawowa klasy 4-8