Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 20. Temat lekcji: Фильм

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Zespół redakcyjny

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

3

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Wszystkie scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji. Każdy scenariusz jest zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Как раз 2. Podstawa IV.0 (Librus)

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Kultura. Nagranie nr 2

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – tworzenie stopnia wyższego. Rozdział 4: Спорт. 4.3…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 10. Rozdział 4: Спорт. 4.1 Физкультура

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – aspekty nauki języka. Rozdział 5: Образование. 5.2…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 5. Как раз 2. Услуги. Интернет-магазин

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Как раз 1. Przedmiotowy system oceniania

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 16. Rozdział 6: Поздравляю! 6.1 Праздники

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Как раз 2. Przedmiotowy system oceniania

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe