Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 18. Temat lekcji: Подарки

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Zespół redakcyjny

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

3

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Wszystkie scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji. Każdy scenariusz jest zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 4. Rozdział 2: Технологии. 2.1 Настройки

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 2. Rozdział 1: Это я. 1.3 Что это?

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 1: Отдых

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 19. Rozdział 7: Путешествие. 7.1 Экскурсия

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 4. Как раз 3. Люди

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra domino – znaki informacyjne. Rozdział 3: Москва. 3.2 Куда…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Nauka i technika. Nagranie nr 2

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 6: Общество

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 16. Rozdział 6: Общество. 6.1 Поиск работы

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe