Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 17. Temat lekcji: Парки

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Zespół redakcyjny

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

2

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Wszystkie scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji. Każdy scenariusz jest zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • PomoceGry

   Gra – Koło Fortuny. Rozdział 1: Люди и вещи. 1.1 Личные…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 5. Как раз 1. Спорт и хобби

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook Как раз 1. Język rosyjski. Liceum i technikum. (DEMO)

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 19. Rozdział 7: Путешествие. 7.1 Экскурсия

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Zdrowie. Nagranie nr 2

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 1. Rozdział 1: Отдых. 1.1 Свободное время

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 7. Как раз 3. На экране

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 4. Как раз 2. Спорт

   Materiał okołocyklowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 5. Как раз 2. Услуги. Интернет-магазин

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe