Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 16. Temat lekcji: Поиск работы

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Praca zbiorowa

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

4

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji. Każdy scenariusz jest zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Edukacja. Nagranie nr 1

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 7. Rozdział 3: Планета. 3.1 Бедствия

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – o ubraniach i modzie w pytaniach. Rozdział 4: Люди. 4.2 Мода

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 18. Rozdział 6: Покупки. 6.1 Магазины

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 3: Город

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook Как раз 4. Język rosyjski. Liceum i technikum

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Как раз 2. Przedmiotowy system oceniania

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Как раз 2. Podstawa III.2.0 (Librus)

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – tworzenie stopnia wyższego. Rozdział 4: Спорт. 4.3…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe