Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 13. Temat lekcji: Искусство

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Praca zbiorowa

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

4

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji. Każdy scenariusz jest zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 3. Rozdział 1: Каждый день. 1.3…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 3: Работа

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Edukacja. Nagranie nr 2

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – uzupełnianie pytań. Rozdział 5: Образование. 5.3…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 7: Путешествие

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 7: Путешествие

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 3: Москва

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Как раз 3. Przedmiotowy system oceniania

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 2: Дом

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe