Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 10. Temat lekcji: Продукты

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Praca zbiorowa

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

4

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji. Każdy scenariusz jest zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 21. Rozdział 7: На экране. 7.3 Фестиваль

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 13. Rozdział 5: Культура. 5.1 Искусство

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Nagranie do testu rozdziałowego. Как раз 1. Rozdział 1: Это я

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 4: Спорт

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Как раз 4. Nagrania do podręcznika

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 2. Rozdział 1: Это я. 1.3 Что это?

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – tłumaczenie zdań na język rosyjski. Rozdział 1: Каждый…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Dom. Nagranie nr 1

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Как раз 1. Podstawa III.2.0 (Vulcan)

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe