Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 10. Temat lekcji: Погода / Pogoda

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Olga Tatarchyk

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

1

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Wszystkie scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Как раз 3. Rozkład materiału

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 7. Страны и народы мира

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – łączenie pór roku z nazwami miesięcy. Rozdział 3:…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 17. Rozdział 6: Поздравляю!. 6.2 За столом

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 19. Rozdział 6: Покупки. 6.2 Одежда

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Nagranie do testu rozdziałowego. Rozdział 3: Москва

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Как раз 2. Przedmiotowy system oceniania

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 3: Москва

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 4. Rozdział 2: Технологии. 2.1 Настройки

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe