Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz lekcji 10. Temat lekcji: Погода / Pogoda

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Olga Tatarchyk

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

1

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Scenariusz określa cele lekcji, wskazuje metody i techniki pracy, podaje zestaw potrzebnych materiałów dydaktycznych. Zawiera wskazówki, jak przeprowadzić lekcję oraz jej plan, a także przykładowe realizacje poleceń z podręcznika. Wszystkie scenariusze zawierają gry edukacyjne, którymi nauczyciel opcjonalnie może wzbogacić tok lekcji.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Как раз 4. Rozkład materiału

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 1: Отдых

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaPrezentacje

   Prezentacja 2. Как раз 3. Технологии

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Как раз 3. Przedmiotowy system oceniania

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Nagranie do testu rozdziałowego. Как раз 2. Rozdział 6:…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – liczebniki. Rozdział 6: Покупки. 6.1 Магазины

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – torzenie zwrotów (jedzenie i picie). Rozdział 4: Еда,…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – zgadywanie wyrazów. Rozdział 2: Технологии. 2.2…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Nagranie do testu rozdziałowego. Как раз 4. Rozdział 2:…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe