Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz 6. Pierwsze sprzeniewierzenie i jego konsekwencje (Biblia – „Wygnanie z raju”)

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Anna Syguła

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

8

Cykl:

Gramatyka i stylistyka, Świat w słowach i obrazach

Część:

Wszystkie

Scenariusz lekcji poświęconej fragmentom biblijnej Księgi Rodzaju

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Zdania podrzędnie złożone. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Osobowe i nieosobowe formy czasownika

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Głoska, litera, sylaba. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 4. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Mały Książę. Antoine de…

   Świat w słowach i obrazach

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 3. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Homonimy. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Style funkcjonalne polszczyzny

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 1. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8