Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz 48. „Latarnik” Sienkiewicza jako nowela

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Agnieszka Fedorowicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

8

Cykl:

Gramatyka i stylistyka, Świat w słowach i obrazach

Część:

Wszystkie

Scenariusz lekcji poświęconej „Latarnikowi” Henryka Sienkiewicza

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Świat w słowach i obrazach. Gramatyka i…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Imiesłów przysłówkowy. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Zdania podrzędnie złożone. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Składnia. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Głoska, litera, sylaba. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Quo vadis. Henryk…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Pan Tadeusz. Adam Mickiewicz.…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Dziady. Część II. Adam…

   Świat w słowach i obrazach

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 2. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8