Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz 15. Uczymy się dyskutować

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Agnieszka Fedorowicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

7

Cykl:

Gramatyka i stylistyka, Świat w słowach i obrazach

Część:

Wszystkie

Scenariusz lekcji poświęconej dyskusji

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Oskar i pani Róża.…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Dzieje Tezeusza. Klasa 7

   Świat w słowach i obrazach

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Świat w słowach i obrazach. Gramatyka i…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Składnia. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 1. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Style funkcjonalne polszczyzny

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 2. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Akcent wyrazowy. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Wypowiedzenia. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8