Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz 110. Walizka, a w niej… (Adam Zagajewski,„Walizka”)

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Dorota Plata

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

7

Cykl:

Świat w słowach i obrazach

Część:

Wszystkie

Scenariusz lekcji poświęconej omówieniu wiersza „Walizka” Adama Zagajewskiego

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 4. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Syzyfowe prace. Stefan…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Imiesłowowy równoważnik zdania. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Quo vadis. Henryk…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Akcent wyrazowy. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Tworzenie żywych obrazów. Klasa 7

   Świat w słowach i obrazach

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Słowotwórstwo. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Imiesłów przymiotnikowy. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Głoska, litera, sylaba. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8