Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz 106. O duchowych i rzeczywistych podróżach (Zbigniew Herbert, „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”)

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Anna Syguła

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

8

Cykl:

Gramatyka i stylistyka, Świat w słowach i obrazach

Część:

Wszystkie

Scenariusz lekcji poświęconej wierszowi Zbigniewa Herberta „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian z języka polskiego diagnozujący wiedzę i umiejętności…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 4. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 4. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Homonimy. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Neologizmy. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Mowa zależna i niezależna. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Postaci biblijne

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Pan Tadeusz. Adam Mickiewicz.…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 2. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8