Codziennie ciekawsze lekcje!

Scenariusz 106. O duchowych i rzeczywistych podróżach (Zbigniew Herbert, „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”)

Lekcje: Scenariusze lekcji

Autor:

Anna Syguła

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

8

Cykl:

Gramatyka i stylistyka, Świat w słowach i obrazach

Część:

Wszystkie

Scenariusz lekcji poświęconej wierszowi Zbigniewa Herberta „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 1. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Teatr

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Quo vadis. Henryk…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • PomoceInne pomoce

   Plansza edukacyjna. Osobowe i nieosobowe formy czasownika

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Akcent wyrazowy. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Treść i zakres wyrazu. Klasa 8

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian podsumowujący nr 2. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieTesty

   Test sprawdzający znajomość treści lektury. Stary człowiek i morze.…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka. Zdania podrzędnie złożone. Klasa 7

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8