Codziennie ciekawsze lekcje!

Rozkład materiału. Klasa 2 cz. 2. Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

Dokumentacja: Rozkład materiału

Autor:

Teresa Zawisza-Chlebowska

Segment:

Szkoły ponadgimnazjalne

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

2

Cykl:

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

Część:

2

W dokumencie przedstawiono rozkład materiału do cyklu „Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć czlowieka” dla języka polskiego w liceum i technikum w klasie 2, cz. 2. Przy każdym temacie lekcji podano liczbę godzin potrzebnych na jego realizację i zagadnienia przewidziane w podstawie programowej (lektura, terminy teoretycznoliterackie, inne pojęcia kulturowe, zagadnienia z zakresu nauki o języku, formy wypowiedzi pisemnej). Uwzględniono także osiągnięcia ucznia w zakresie umiejętności i wiadomości.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy 1 do scenariusza lekcji 1. Klasa 3

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 53. Świat naprawiać – zuchwałe rzemiosło. Jak…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 9. Gdyby przeżyła, miałaby dzisiaj siwe włosy……

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka z lektury: „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Grupa I,…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy nr 51 do scenariusza lekcji 36. Nowe Zrozumieć tekst –…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 38. Chcieli niebożęta przed Polakami uciec do…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Przygotowanie do egzaminu maturalnego. Wypowiedź ustna monologowa. Zadanie…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 32. Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Klasa…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy nr 55 do scenariusza lekcji 53. Nowe Zrozumieć tekst –…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne