Codziennie ciekawsze lekcje!

Rozkład materiału. Chemia. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. Klasa 2

Dokumentacja: Rozkład materiału

Autor:

Anna Martuszewska

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

2

Cykl:

Chemia. Zakres rozszerzony

Część:

Wszystkie

W dokumencie przedstawiono szczegółowy rozkład materiału nauczania w klasie 2 dla cyklu „Chemia. Zakres Rozszerzony. Liceum i technikum”. Przy każdym temacie lekcji podano liczbę godzin potrzebnych na jego realizację oraz wymagania szczegółowe z podstawy programowej.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Tlen, wodór i systematyka związków…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Wiązania chemiczne” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 18. Reakcje utleniania i redukcji

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Procesy elektrochemiczne”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Wiązania chemiczne” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 27. Mieszanie roztworów. Przeliczanie stężeń…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Procesy elektrochemiczne” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Tlen, wodór i systematyka związków…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Kwasy karboksylowe. Izomeria optyczna” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe