Codziennie ciekawsze lekcje!

Rozkład materiału. Chemia. Zakres podstawowy. Liceum i technikum. Klasa 1

Dokumentacja: Rozkład materiału

Autor:

Ryszard M. Janiuk, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

1

Cykl:

Chemia. Zakres podstawowy

Część:

Wszystkie

W dokumencie przedstawiono szczegółowy rozkład materiału nauczania w klasie 1 dla cyklu „Chemia. Zakres podstawowy. Liceum i technikum”. Przy każdym temacie lekcji podano liczbę godzin potrzebnych na jego realizację oraz wymagania szczegółowe z podstawy programowej.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Właściwości niemetali i ich…

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Reakcje chemiczne”

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 8. Wiązania jonowe i metaliczne

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 35. Właściwości alkanów

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Właściwości metali i ich związków”

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 47. Kwasy karboksylowe

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Pochodne węglowodorów” – grupa B

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Reakcje jonowe w roztworach”

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Reakcje utleniania–redukcji”

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe