Codziennie ciekawsze lekcje!

Ramowy rozkład materiału nauczania. Historia. Klasy 4-8

Dokumentacja: Rozkład materiału

Autor:

Zespół WSiP

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 4.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 25. Wyprawy krzyżowe

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 2. Moja historia, moja ojczyzna

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 15. Anglia na drodze ku monarchii parlamentarnej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 7. Legendarne początki

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Sprawdzian (diagnoza przedmiotowa) na rozpoczęcie nauki w klasie 7.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 31. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 18. Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8