Codziennie ciekawsze lekcje!

Przedmiotowy system oceniania. Historia. Klasa 7

Dokumentacja: Przedmiotowy system oceniania

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

7

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Przedmiotowy system oceniania. Historia. Klasa 7

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji 25. Powstanie trójprzymierza i…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą 2. Reformacja i reforma katolicka

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 16. Różne koncepcje walki z władzą komunistyczną

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 35. Upadek Napoleona

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 37. Przemiany gospodarczo-społeczne po 1989 r.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 8.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 2. Konsekwencje wielkich odkryć geograficznych

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje (wersja do edycji)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8