Codziennie ciekawsze lekcje!

Przedmiotowy system oceniania. Historia. Klasa 1. Zakres rozszerzony

Dokumentacja: Przedmiotowy system oceniania

Autor:

Agnieszka Żuberek

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Historia

Klasa:

1

Cykl:

Historia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian po dziale I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu

   Historia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian po dziale III. Europa i świat od połowy XIX w. do 1914 roku

   Historia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 19. Bizancjum

   Historia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 16. Ekspansja kolonialna mocarstw w Afryce i Azji

   Historia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 24. Postęp techniczny i przemiany gospodarcze w XVIII…

   Historia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 8. Rozłam zachodniego chrześcijaństwa – reformacja

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 32. Próby reform i pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej

   Historia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian po dziale II. Rzeczpospolita w XVI stuleciu

   Historia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 37. Napoleon a sprawa polska

   Historia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe