Codziennie ciekawsze lekcje!

Przedmiotowy system oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Nowa edycja

Dokumentacja: Przedmiotowy system oceniania

Autor:

Bogusława Breitkopf

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa:

1

Cykl:

Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Przedmiotowy system oceniania do edukacji dla bezpieczeństwa w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej: 4-letniego liceum, 5-letniego technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Stanowi opis wymagań programowych (podstawowych i ponadpodstawowych) rozpisanych na poszczególne stopnie. Umiejętności, które uczeń powinien opanować na daną ocenę, są podane w podziale na tematy lekcji.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • MultimediaMultibooki

   Multibook. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1.…

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1.…

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe