Codziennie ciekawsze lekcje!

Przedmiotowe zasady oceniania. Chemia. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. Klasa 2

Dokumentacja: Przedmiotowy system oceniania

Autor:

Anna Martuszewska

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

2

Cykl:

Chemia. Zakres rozszerzony

Część:

Wszystkie

Dokument stanowi opis wymagań na poszczególne oceny szkolne w klasie 2 dla cyklu „Chemia. Zakres Rozszerzony. Liceum i technikum”. Dokument jest propozycją autorów. Nauczyciel powinien dostosować PZO m.in. do możliwości swoich uczniów, poziomu zrealizowania programu nauczania w danej klasie.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Halogenopochodne węglowodorów” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Związki karbonylowe”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Metale bloków s i p” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 25. Stężenie procentowe roztworu

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Halogenopochodne węglowodorów”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Estry i tłuszcze”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Wiązania chemiczne” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook „Chemia. Zakres rozszerzony” klasa 2

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 28. Ketony

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe