Codziennie ciekawsze lekcje!

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Renata Broniarz

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Новый Как раз

Część:

Wszystkie

W dokumencie znajduje się opis programu nauczania do języka rosyjskiego w szkołach ponadpodstawowych. Zawiera informacje na temat treści kształcenia oraz sposobu realizacji celów wskazanych przez podstawę programową. Ułatwia kontrolę i ocenę osiągnięć uczniów oraz wskazuje warunki niezbędne do realizacji programu.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 19. Rozdział 5: Человек. 5.2 Здоровье

   Новый Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Новый Как раз 1. Zapis nagrań do podręcznika

   Новый Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 7. Rozdział 1: Это я. 1.8 Я учу русский

   Новый Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 1: Это я

   Новый Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 2: Учёба

   Новый Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 17. Temat lekcji: Продукты

   Новый Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 6: Покупки

   Новый Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 3: Город

   Новый Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 20. Rozdział 5: Человек. 5.3 Характер

   Новый Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe