Codziennie ciekawsze lekcje!

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantami podstawy programowej III.2.0. i III.2.)

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Renata Broniarz

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Materiał okołocyklowy

Część:

Wszystkie

W dokumencie znajduje się opis programu nauczania do języka rosyjskiego w szkołach ponadpodstawowych. Zawiera informacje na temat treści kształcenia oraz sposobu realizacji celów wskazanych przez podstawę programową. Ułatwia kontrolę i ocenę osiągnięć uczniów oraz wskazuje warunki niezbędne do realizacji programu.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Sprawdzian z języka rosyjskiego na rozpoczęcie nauki w 2 klasie liceum i…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Sprawdzian z języka rosyjskiego na rozpoczęcie nauki w 2 klasie liceum i…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceProjekty

   EKSTRA Materiał metodyczny. Edukacja dla mądrości. Scenariusz lekcji i…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoły ponadpodstawowe