Codziennie ciekawsze lekcje!

Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Informatyka

Klasa:

1, 2, 3

Cykl:

Informatyka. Zakres podstawowy

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera program nauczania informatyki w klasach 1–3 SPP według cyklu „Informatyka. Zakres podstawowy” autorstwa Wandy Jochemczyk i Katarzyny Olędzkiej, w tym: omówienie celów kształcenia ogólnego oraz treści nauczania, szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej, a także informacje na temat metod i form pracy na lekcjach oraz sposobów oceniania osiągnięć ucznia.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   EKSTRA Materiał metodyczny. Trójwymiarowy model świątyni greckiej.…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Informatyka. Klasa 2. Rozwiązania do rozdziału „Algorytmika i…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 3. 2. Wskazówki metodyczne do rozdziału „Algorytmika i…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Informatyka. Klasa 1. 3. Sprawdzian do rozdziału „Grafika rastrowa”

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 3. 2. Wskazówki metodyczne do rozdziału „Algorytmika i…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 3. 4. Wskazówki metodyczne do rozdziału „Projekt:…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 2. 1. Wskazówki metodyczne do rozdziału…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 1. 3. Wskazówki metodyczne do rozdziału „Grafika…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Informatyka. Klasa 3. 2A. Sprawdzian do rozdziału „Algorytmika i…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe