Codziennie ciekawsze lekcje!

Program nauczania. Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Witold Polesiuk, Ludwik Lehman, Grzegorz F. Wojewoda

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Fizyka

Klasa:

1, 2, 3

Cykl:

Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera program nauczania fizyki w klasach 1–3 SPP według cyklu „Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja” autorstwa Ludwika Lehmana, Witolda Polesiuka i Grzegorza F. Wojewody, w tym: omówienie szczegółowych celów kształcenia ogólnego i wychowania oraz treści nauczania, rozkład materiału z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej, a także informacje na temat przedmiotowych zasad oceniania i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • PomoceProjekty

   EKSTRA Materiał metodyczny. Model standardowy. Najlepsza teoria…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook „Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja” klasa 1 – DEMO

   Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe