Codziennie ciekawsze lekcje!

Program nauczania. Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Ryszard M. Janiuk

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

1, 2, 3

Cykl:

Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

W dokumencie znajduje się opis programu nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych. Program zawiera informacje na temat treści kształcenia oraz sposobu realizacji celów wskazanych w podstawie programowej. Ułatwia kontrolę i ocenę osiągnięć uczniów oraz wskazuje warunki niezbędne do realizacji programu.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Wiązania chemiczne i oddziaływania…

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 16. Energia w reakcjach chemicznych

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 13. Prawa ilościowe w reakcjach chemicznych

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Reakcje chemiczne”

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 8. Wiązania jonowe i metaliczne

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Roztwory”

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Budowa atomu” – grupa A

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Budowa atomu”

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 23. Rozpuszczanie i dysocjacja elektrolityczna

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe