Codziennie ciekawsze lekcje!

Program nauczania. Chemia. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Klasy 1-4

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Iwona Paleska, Przemysław Ziaja

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Chemia. Zakres rozszerzony

Część:

Wszystkie

W dokumencie znajduje się opis programu nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych. Program zawiera informacje na temat treści kształcenia oraz sposobu realizacji celów wskazanych w podstawie programowej. Ułatwia kontrolę i ocenę osiągnięć uczniów oraz wskazuje warunki niezbędne do realizacji programu.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 38. Fluorowce

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 21. Związki chemiczne litowców

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 25. Stężenie procentowe roztworu

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 28. Chrom

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 5. Molowa interpretacja równania reakcji…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Struktura elektronowa atomu”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Procesy utleniania i redukcji” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 20. Hybrydyzacja orbitali atomowych. Wiązania…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Roztwory i inne mieszaniny”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe